TamCom ICT Services De Bilt - Agrarisch onderhoud

T4C support

TamCom verzorgt namens Lely Nederland de technische support voor T4C aan de Lely Centers.

Lely klanten die vragen hebben over het gebruik van T4C of problemen ondervinden met het programma dienen hiervoor contact op te nemen met het Lely Center. In veel gevallen is het Lely Center in staat de vraag te beantwoorden, te adviseren of het probleem te verhelpen.

Indien een technisch probleem niet direct verholpen kan worden zal het Lely Center dit probleem bij ons aanmelden en laten nakijken. Hoewel TamCom deze support namens Lely Nederland verleent, kunnen T4C vragen of problemen niet rechtstreeks bij ons gemeld worden. Dit in verband met service contracten voor o.a. de T4C support die klanten met het Lely Center hebben afgesloten.

Neem contact met ons op